Welkom 


  Onze school is een kleine protestants christelijke basisschool op het platteland. Het is de enige school in de dorpsgemeenschap. Het gebouw bestaat al sinds 1917 en is goed onderhouden. 
  CBS ‘t Kompas behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

   

  Wie is er jarig

   SchoolApp2 filmpje

   Hieronder vindt u uitleg over de hoe de Schoolapp werkt.

   Kalender

   • 23 januari 2018 Juf Ina Bolks jarig
   • 25 januari 2018 Meester Erwin Breukelman jarig
   • 26 januari 2018 Nieuwsbrief
   • 08 februari 2018 Juf Rianne Jurgens jarig

   naar de volledige kalender...

   Laatste nieuws

   12 januari 2018
   Stamppotbuffet
   Vrijdag 19 januari organiseert de OWG van CBS 't Kompas het jaarlijks stamppotbuffet. Om 17.00 uur gaan de deuren open, u kunt dan genieten van heerlijk zelf gemaakte stamppotten. 
   We vragen een kleine bijdrage: voor volwassenen per portie - 1 euro; voor kinderen per portie - 50 eurocent.
   Naast de stamppotten kunnen de kinderen ook een broodje knakworst bestellen.

   Locatie: CBS 't  Kompas - Radewijkerweg 48 - Radewijk
    
   lees meer...