Welkom 


  Onze school is een kleine protestants christelijke basisschool op het platteland. Het is de enige school in de dorpsgemeenschap. Het gebouw bestaat al sinds 1917 en is goed onderhouden. 
  CBS ‘t Kompas behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

   

  Wie is er jarig

  • Shania uit groep 3, 4 en 5 is jarig op 17 juli
  • Tom uit groep 3, 4 en 5 is jarig op 21 juli

  SchoolApp2 filmpje

  Hieronder vindt u uitleg over de hoe de Schoolapp werkt.

  Kalender

  • 17 juli 2018 Musical
  • 18 juli 2018 Jonassen leerlingen groep 8
  • 20 juli 2018 Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
  • 23 juli 2018 Zomervakantie

  naar de volledige kalender...