Welkom 

  Onze school is een kleine Protestants Christelijke basisschool op het platteland. Het is de enige school in dorpsgemeenschap Radewijk. Het gebouw bestaat al sinds 1917 en is goed onderhouden. In 2017 bestond de school dus 100 jaar, een feestelijk jubileum is gevierd.   Ons motto is: "Wanneer ik groei en ontwikkel in de goede richting, laat ik mijn voetspoor achter op deze wereld."

  CBS ‘t Kompas behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 15 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

  Kalender

   SchoolApp2 filmpje

   Hieronder vindt u uitleg over de hoe de Schoolapp werkt.