Documenten

Hier staan de documenten van de school.

Titel Omschrijving Sleutelwoorden Gewijzigd op
Notulen MR-vergadering 10 januari 2019 14-01-2019 12:01
Notulen MR-vergadering 20 september 2018 28-12-2018 23:55
Schoolgidsbijlage 2018-2019 11-12-2018 13:57
Schoolgids 2018-2019 30-10-2018 19:34
Pestprotocol 2018-2019 30-10-2018 14:19
Protocol externe hulp onder schooltijd, 2018-2019 30-10-2018 14:14
Vakantie en verlofregeling 2018-2019 30-10-2018 14:11
Reglement vervoer leerlingen, 2018-2019 30-10-2018 14:10
Schoolgidsbijlage 2018-2019 30-10-2018 14:10
Overblijfrooster 1 oktober t/m 23 november 26-09-2018 11:28
Notulen MR-vergadering 7 juni 2018 25-09-2018 16:02
Notulen MR vergadering 15-05-2018 28-05-2018 14:58
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 10-04-2018 09:41
Toestemmingsformulier verstrekken medicijnen op verzoek 28-03-2018 13:37
Protocol medische handelingen Chronoscholen 28-03-2018 13:36
Informatie privacy en leerlinggegevens 15-11-2017 13:22
Schoolgids 2017-2018 02-11-2017 13:57
Factsheet ouderavond Online veiligheid 25-09-2017 14:26
Schoolplan 2015-2019 23-12-2016 16:08