Ouderklankbordgroep (KGB)


De OuderKlankbordGroep ( KGB ) bestaat uit een drietal ouders:
Janet Schoemaker
Saskia Bulthuis
Edwin Veld

Voor de directeur zijn zij de oren en ogen van de school.
De doelstelling is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de 
ontwikkelingen en het beleid. De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting 
directie, team en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van 
de kinderen. 

Chrono heeft een kaderstelling geformuleerd waarin de taken van de KBG staan omschreven.

KADERSTELLING: 

De KBG vergadert ongeveer vier keer per jaar, de laatste vergadering is altijd samen met de MR.