Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit de volgende personen:

Karin Oldehinkel Oudergeleding (voorzitter)
Margreet Schepers Oudergeleding
Leonie Mannessen Personeelsgeleding
Margo Rottier Personeelsgeleding
Erwin Breukelman Adviserend lid