Chrono


De Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono is gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 15 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Christelijk primair onderwijs. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Chrono, bestaat in de huidige samenstelling sinds 1 januari 2005 en is ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg. Per 1 januari 2012 is de vereniging omgezet in een stichting. De toenmalige Ledenraad van Chrono heeft op 29 juni 2011 daartoe besloten en er voor gekozen om bestuur en toezicht volledig te scheiden: het College van Bestuur (CvB) bestuurt en de Raad van Toezicht (RvT) houdt (intern) toezicht.

Bij Chrono is gekozen voor een eenhoofdig College van Bestuur. College van Bestuur is de wettelijke term; een College van bestuur kan uit één of meerdere personen bestaan.

Op de website van Chrono staan de Statuten van de Stichting, het  bestuursreglement en het organogram.

Bestuurscentrum Chrono
Stelling 8d
7773 ND  HARDENBERG
Tel.: 0523-272821
De medewerkers zijn bereikbaar tijdens kantooruren (behalve vrijdag)
e-mail: bestuurscentrum@chronoscholen.nl
website: www.chronoscholen.nl
 

Leden van de Raad van Toezicht, situatie per 1 augustus 2018:
De heer H.M. Claessen (voorzitter)
Mevrouw A. Meijer (vice-voorzitter)
De heer H.J. Waterink
De heer S. van der Veen
De heer W. Boonstra

Voorzitter van College van Bestuur is de heer H. Brink