Welkom 


  Onze school is een kleine protestants christelijke basisschool op het platteland. Het is de enige school in de dorpsgemeenschap. Het gebouw bestaat al sinds 1917 en is goed onderhouden. 
  CBS ‘t Kompas behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

   

  Wie is er jarig

   SchoolApp2 filmpje

   Hieronder vindt u uitleg over de hoe de Schoolapp werkt.

   Kalender

   • 01 december 2017 Onderbouw leerlingen vrij
   • 01 december 2017 Kompasnieuws
   • 05 december 2017 Sinterklaas feest groep 1 t/m 4 'smiddags vrij
   • 15 december 2017 Kompasnieuws

   naar de volledige kalender...

   Laatste nieuws

   Nationaal schoolontbijt

   06 november 2017
   Vandaag ontvingen wij het bericht van de organisatie 'Nationaal schoolontbijt' dat zij op woensdag 8 november, de benodigdheden voor het schoolontbijt helaas niet kunnen leveren. Als reden hiervoor hebben zij aangegeven te kampen met
   lees meer...