Welkom 


  Onze school is een kleine protestants christelijke basisschool op het platteland. Het is de enige school in de dorpsgemeenschap. Het gebouw bestaat al sinds 1917 en is goed onderhouden. 
  CBS ‘t Kompas behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

   

  Wie is er jarig

   SchoolApp2 filmpje

   Hieronder vindt u uitleg over de hoe de Schoolapp werkt.

   Kalender

   • 30 juni 2017 Rapport mee
   • 30 juni 2017 Nieuwsbrief
   • 01 juli 2017 Oud papier
   • 04 juli 2017 Gezamenlijke vergadering MR-KBG

   naar de volledige kalender...

   Laatste nieuws

   Bijzondere gymnastiekmiddag

   01 juni 2017
   Bijzondere gymnastiekmiddag. Vanmiddag (1 juni) mochten de leerlingen zelf kiezen of ze met de bus mee wilden naar de gymnastiekzaal of naar het sportveld om daar te sporten  ( te voetballen).  Een aantal leerlingen zijn onder leiding
   lees meer...