Groep 6, 7 en 8
Juf Tamira Hesselink

 
Welkom op de groepspagina van groep 6, 7 en 8.
 
Data voorlichting voortgezet onderwijs
Data voorlichtingsavonden en open dagen van het Vechtdalcollege en de Nieuwe Veste

Vechtdal College te Hardenberg:
 
Woensdagochtend 16 januari lessencarrousel.
š Lessencarrousel voor de leerlingen uit groep 8. Hier gaan alle kinderen van groep 8 heen. Tijden volgen zodra deze bekend zijn.
 
Dinsdag 22 januari 2018 (aanvang 19.30 uur)
š Voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen.
 
Woensdag 6 februari  Open dag
 
š Open dag voor leerlingen, ouders/ verzorgers van 15.00- 20.30 uur.
 
Woensdag 13 februari Geobattle
š Een wedstrijd voor leerlingen van groep 8 waarin aardrijkskundige kennis en vaardigheden centraal staan. Hier mogen leerlingen zich voor opgeven bij juf Tamira. Niet verplicht! Team van 4.
 
Nieuwe Veste te Hardenberg:
 
š Woensdag 16 januari 2019 (13.00 uur – 16.05 uur) DNV Experience
Doemiddag (komt overeen met de lessencarrousel van het Vechtdal) voor leerlingen om een indruk te krijgen van de Nieuwe Veste. De leerlingen moeten zichzelf aanmelden hiervoor!  Dit kan op de website onder het kopje “ In Groep 8? ” We gaan hier dus niet  als klas heen.
 
š Maandag 21 januari 2019 (aanvang: 19.30 uur)
Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers, in het gebouw van de Nieuwe Veste zelf, over het onderwijsconcept en de mogelijkheden in niveaus e.d.
 
š Woensdagmiddag/avond 30 januari 2019 (15.00-20.00 uur)
Open Dag doelgericht leren voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/ verzorgers.